Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: [21 juni 2023].

prijzenwinkel.loyaltydeals.nl is een website van Loyalty Deals (hierna: Loyalty Deals). Loyalty Deals is een handelsnaam van Direct Business BV. Deze privacy- en cookieverklaring ziet u op de website prijzenwinkel.loyaltydeals.nl, maar Loyalty Deals is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat u via onze website doorklikt en op een van de websites van onze samenwerkingspartners terecht komt.  Indien u op een website van onze samenwerkingspartner bent raden wij u aan de desbetreffende privacyverklaring door te lezen die van toepassing is. Uw privacy is voor Loyalty Deals van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze dienstverlening en website prijzenwinkel.loyaltydeals.nl, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, op basis van welke grondslag wij uw gegevens verwerken en hoelang wij de gegevens bewaren. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Loyalty Deals. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
U kunt contact met ons opnemen per e-mail, telefonisch of per post. Tevens kunt u ons contactformulier invullen, waarbij wij u zullen vragen om gegevens achter te laten, zodat wij uw verzoek tot informatie in behandeling kunnen nemen. U gaat dan in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen over onze dienst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en een jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als de dienstverlening voortduurt.

Dienstverlening
Wanneer u bij ons een bestelling doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze aanvraag netjes af te kunnen handelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens vervolgens om uw bestelling te behandelen. Om deze overeenkomst met u uit te kunnen voeren, verwerken wij uw gegevens. Dit doen wij onder andere om de betaling te regelen, een factuur te sturen en om de producten te leveren.

Wij gebruiken hiervoor eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Zakelijk adres
 • Financiële gegevens
 • Eventuele overige informatie die u ons meedeelt

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Voor sommige persoonsgegevens geldt tevens dat wij ze langer moeten bewaren op grond van onze fiscale bewaarplicht.

Dienstverlening ten aanzien van samenwerkingspartners
Wilt u samenwerken met prijzenwinkel.loyaltydeals.nl, dan horen wij dat graag. In het kader van (de voorbereiding op) onze samenwerking verwerken wij diverse persoonsgegevens (uitvoering van de overeenkomst).                                                                                                                                                                       

Wij gebruiken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Naam en contactgegevens contactpersoon
 • Financiële gegevens
 • Eventuele overige informatie in het kader van de samenwerking

Wij bewaren deze gegevens tot twee jaar nadat de samenwerking is beeindigd. Voor sommige gegevens geldt tevens dat wij deze langer moeten bewaren op grond van onze fiscale bewaarplicht.

Nieuwsbrieven
Via onze website kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief informeren wij u maandelijks over producten en nieuwe aanbiedingen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Wij gebruiken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Voor zover wij dit verplicht zijn, vragen wij uw voorafgaande toestemming. Verder kunnen wij u benaderen wanneer wij hier een gerechtvaardigd marketingbelang bij hebben. Wij willen tevens onze dienstverlening en producten blijven ontwikkelen en verbeteren. Wij kunnen reclame maken op de volgende wijzen:

 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke uiting staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink, zodat u uw toestemming kunt intrekken.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Samenwerkingspartners

Om de dienstverlening te verlenen kan Loyalty Deals uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Loyalty Deals doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

[nvt]

Voor zover wij dat verplicht zijn, vragen wij om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Spam check

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Cookies in- en uitschakelen
U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

We passen de beveiliging steeds aan, aan de huidige stand van de techniek en letten goed op wat er mis kan gaan.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen
Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar ticketservice@loyaltydeals.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Loyalty Deals
h.o.d.n. “Lot of Happiness Prijzenwinkel”
Van Miereveldstraat 9
1071 DW Amsterdam

Tel. 020 290 4955
Email: ticketservice@loyaltydeals.nl

KvK-nummer: 63117096

Veelgestelde vragen

Wat is Lot of Happiness?

Lot of Happiness is de loterij van goede doelen die het verschil maken voor kinderen in Nederland en daarbuiten. Samen met onze goede doelen en supporters zetten we ons in voor meer genezing, stabiliteit en eerlijke kansen voor alle kinderen.

Alleen bij Lot of Happiness kies je zelf welk goed doel je support met minstens de helft van je inleg, én maak je kans op fantastische geldprijzen tot wel €1.000.000!, bijzondere cadeaus en onvergetelijke belevenissen. Je support en wint zolang je wil!

Mijn unieke code werkt niet. Wat moet ik doen?

Als jouw unieke code niet werkt, neem dan contact op met winnaars@lotofhappiness.nl

Ik heb een vraag of klacht over mijn bestelling.

Heb je een vraag of klacht over je bestelling? Dat lossen we graag voor je op! Mail ons op winnaars@lotofhappiness.nl onder vermelding van je naam, e-mailadres waarmee je klant bent bij Lot of Happiness en de actie waar je een vraag over hebt. Heb je al tickets besteld? Stuur deze dan ook mee.